Werkstudent volgens Codex Hoger Onderwijs

Wat is de definitie van werkstudent volgens de Codex Hoger Onderwijs ?

Indien je voldoet aan punt 1 én punt 2 én punt 3 a,b of c dan ben je voor ons een werkstudent volgens financieringsdecreet.      

Je bent ingeschreven voor één van volgende opleidingen

Werktraject Professionele Bachelor Bouw
Werktraject Professionele Bacheror Audiovisuele Technieken: Fotogragie
EN

 

2. Je bent nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of van een masterdiploma

EN

3. Je bent

tewerkgesteld in dienstverband voor ten minste 50%
zelfstandige of ambtenaar
werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk

Welke documenten verwachten wij van jou?

Je bent

tewerkgesteld in dienstverband voor ten minste 50%
een kopie van je arbeidscontract of loonfiche waarop het percentage van tewerkstelling af te lezen valt
zelfstandige of ambtenaar
je ondertekent een 'verklaring op eer' dat je zelfstandige of ambtenaar bent
werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk
je dient dit document bij VDAB te laten invullen

Ben je een nieuwe student dan dien je bij de inschrijving één van voorgaande documenten voor te leggen.

Ben je een bestaande student en schrijf je in via de online herinschrijving, stuur dan het betreffende document zo spoedig mogelijk op naar:

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by