Troeven van een opleiding Vrije Kunsten in Gent

Een jaarlijks project is het Mayday Festival

Major-minor

Het major-minor systeem van campus Sint-Lucas Gent biedt studenten vanaf de tweede opleidingsfase de kans om hun eigen specifieke artistieke praktijk verder te ontwikkelen. Zo kunnen ze hun studie monodisciplinair verderzetten (major en minor in hetzelfde atelier) of kunnen ze kiezen voor een multidisciplinair traject (major en minor in een verschillend atelier). Wie binnen één atelier blijft, kiest resoluut voor het uitdiepen van één bepaalde discipline. Wie twee verschillende ateliers combineert, kiest voor verruiming omdat de eigen artistieke praktijk zich eerder tussen deze twee ateliers begeeft. De docenten adviseren studenten steeds bij hun keuzes.

Extra Muros

In de afstudeerrichting Vrije Kunsten ondernemen de studenten allerlei artistieke projecten om hun werk te confronteren met een groter publiek en om contacten te leggen met het werkveld. Zo werkt de opleiding regelmatig samen met het Gentse kunsteninitiatief Nucleo voor groepstentoonstellingen op locatie en zijn er vaste samenwerkingsverbanden met Vooruit, Croxhapox en ART Cinema OFF OFF.

Een jaarlijks project is het Mayday Festival in samenwerking met Campo, RITS en KASK, waarbij studenten van verschillende ateliers de spanning opzoeken tussen de beeldende en de podiumkunsten. In november 2014 was het atelier Mixed Media te gast op het Festival van de Traagheid SLOW (36H) met videowerk, geluidswerk en performances. Samen met verschillende scholen uit Belgïe en Nederland neemt de campus deel aan het internationale Leerling Meester project.

 

 

 

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by