Toekomstmogelijkheden met een diploma Muziek

Bij LUCA, campus Lemmens kan je een bijzondere rijke variëteit aan muziekdisciplines volgen. Na je opleiding kan je onder meer aan de slag als solist, orkestmusicus, dirigent, componist of therapeut. Onze afstudeerrichtingen bereidt je ook voor op een job in het onderwijs of de jongerenwerking, de culturele sector, het gemeenschapsleven, de gezondheidszorg… Uit studies van de VDAB blijkt trouwens dat 90% van afgestudeerden binnen het jaar werk heeft.

Learn from the best

Ontdek wat de opleiding Instrument-Zang aan LUCA School of Arts inhoudt. "Het Geluidshuis vertelt!"

Learn from the best. Wat kan je met de opleiding Instrument-Zang aan LUCA School of Arts from LUCA School of Arts on Vimeo.

Verder studeren

Specifieke Lerarenopleiding
Studenten Muziek die leraar willen worden, kunnen al tijdens hun masteropleiding starten met de Specifieke Lerarenopleiding. De opleiding bereidt je perfect voor op een carrière als leraar in het kunst- of het leerplichtonderwijs. Ook socio-culturele instellingen zijn vaak vragende partij. Lees meer.

Master na Master Voortgezette Studies Muziek

In de Master na Master Voortgezette Studies Muziek kan je je technische vakkennis verfijnen en je inzicht en onderzoeks- en communicatievaardigheden versterken. Als beginnend professionele musicus verwerf je er praktische vaardigheden en onmiddellijk bruikbare competenties. Je krijgt kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en je te oriënteren naar de loopbaan die het beste bij je past.

Bovendien ontwikkel je ook een onderzoeksparcours/ onderzoekstraject dat je praktijk ondersteunt. De opleiding kan daardoor ook uitstekend dienen als voorbereiding op een doctoraat of voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.
 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by