Studentenparticipatie

Verkozenen 2016

Bij LUCA hebben studenten een eigen stem. 
De studenten krijgen inspraak in het beleid en de organisatie van het onderwijs en de studentenvoorzieningen. Als studentenvertegenwoordiger draag jij de mening van je medestudenten uit in de bestuursorganen van de School of Arts. Vanuit een gedragen visie denk je mee na over het  kunstonderwijs van de toekomst en bestuur je mee het  kunstonderwijs van vandaag. 

Als studentenvertegenwoordiger word je betrokken bij alle zaken die studenten aanbelangen, zoals:

  • De rechtspositieregeling van de student;
  • De organisatie van het academiejaar en het curriculum;
  • Het onderwijs- en examenreglement;
  • De vaststelling en besteding van de studiegelden;
  • De uitwerking van studiebegeleiding;
  • Internationale studentenmobiliteit;
  • ...

Als studentenvertegenwoordiger...

... laat je je stem horen;
... teken je mee de toekomst van LUCA uit;
... beslis je mee over zaken die studenten aanbelangen;
... kom je terecht in een enthousiast team;
... help je mee aan het uitbouwen van jouw opleiding;
... schaaf je je vergadertechnieken bij;

De studentenvertegenwoordigers van één LUCA-campus vormen samen de participatiecommissie per campus.  De participatiecommissie vormt de brug tussen de studenten en het bestuur. Ze is daarnaast ook het contactorgaan tussen de opleidingen en de campus enerzijds en de overkoepelende LUCA-studentenraad anderzijds.

Kortom, als studentenvertegenwoordiger leer je ontzettend veel bij waar je zowel nu als later de vruchten van plukt.

Heb je  vragen? Contacteer dan de studentenparticipatiecoach van jouw opleiding op jouw campus.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by