Sociale dienstverlening in Brussel en Gent

Bij ons kan je als student van LUCA en KU Leuven architectuur terecht voor een hypothetische berekening van je recht op studietoelage. Stuvo kan ook berekenen welk tarief studiegeld je moet betalen.

Vul onze vragenlijst in voor academiejaar 2019-2020 en kom te weten welke info we van jou nodig hebben om een berekening te maken. Meer info? Lees verder of download onze brochure onderaan deze pagina. 

 Contacteer Stuvo in Brussel

Contacteer Stuvo in Gent

STUDIETOELAGE VLAAMSE OVERHEID

 • Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die betrekking hebben op je studies, je nationaliteit en je financiële situatie.  
 • Voor het academiejaar 2019-2020 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2019 tot uiterlijk 1 juni 2020.
 • Vraag hier je studietoelage van de Vlaamse overheid aan
 • Dossiers worden chronologisch verwerkt. Wij adviseren dat je je aanvraag zo snel mogelijk zelf doet. Hoe sneller je je aanvraag doet, hoe sneller je een beslissing krijgt. 
 • Het kan soms even duren vooraleer je studietoelage op je bankrekening wordt gestort. Stuvo kan je daarom een voorschot op je studietoelage geven. 

STUDIEGELD OF INSCHRIJVINGSGELD 

 • Heb je recht op een studietoelage, dan betaal je aan je onderwijsinstelling het beurstarief studiegeld van € 110,8.
 • Ontvang je geen studietoelage van de Vlaamse overheid, dan betaal je in volgende situaties verminderd studiegeld:
  • Je referentie-inkomen ligt onder de maximumgrens, maar je komt niet in aanmerking voor een studietoelage omdat je niet aan de studievoorwaarden voldoet (bv. bij onvoldoende studietoelagekrediet, een creditcontract). In dit geval bekijkt Stuvo of je in aanmerking komt voor het beurstarief. 
  • Je inkomen is te hoog en het verschil tussen je referentie-inkomen en de maximumgrens is niet groter dan € 3209: je betaalt het bijna-beurstarief. 
  • Je ontvangt geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen: je kan misschien toch in aanmerking komen voor een vermindering van het studiegeld. 
 • Je komt niet in aanmerking voor vermindering van je studiegeld als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de Dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. 

Voor een aanpassing of berekening van je tarief studiegeld moet je contact opnemen met Stuvo. Als blijkt dat je in aanmerking komt voor vermindering, regelt Stuvo dit rechtstreeks met de boekhouding.

GESPREIDE BETALING VAN HET STUDIEGELD

 • Moet je het volledige studiegeld of het bijna-beurstarief betalen en heb je het moeilijk om dit in één keer te doen, vraag dan bij Stuvo een akkoord voor een spreiding van betaling. Hierbij mag je onder bepaalde voorwaarden de betaling van het studiegeld spreiden tot uiterlijk 1 december 2019.
 • Betaal je het beurstarief, dan is er geen spreiding van je studiegeld mogelijk. 
 • Ook al krijg je van Stuvo de toelating om je studiegeld te spreiden, dan dien je toch binnen de betalingstermijn van je factuur een vast bedrag (€ 242,8) te betalen. Neem voor de vervaldatum van de factuur contact op met Stuvo om blokkering van je schoolaccount te voorkomen.
 • LUCA-studenten betalen ook extra studiekosten. Deze kosten kan je niet spreiden en betaal je bij de start van het academiejaar. 

Voorwaarden gespreide betaling:

EXTRA FINANCIELE TUSSENKOMST DOOR STUVO
Ondervind je moeilijkheden om je studies te betalen? Je kan een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst van Stuvo als je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden vanuit de dienst Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Stuvo onderzoekt samen met jou je financiële en persoonlijke situatie. Het Stuvo comité behandelt jouw vraag objectief en vertrouwelijk. Stuvo-medewerkers hebben beroepsgeheim. Doe je aanvraag voor het academiejaar 2019-2020 voor 1 juni 2020.

CENTEN VOOR STUDENTEN INFOBROCHURE EN WEBSITE
Met vragen rond je rechten en plichten met betrekking tot kinderbijslag/Groeipakket, werken als student, leefloon, belastingen, studeren met werkloosheidsuitkering, studeren als werknemer, financiële gevolgen van stoppen met studeren of heroriënteren,… kan je bij Stuvo terecht. Neem ook een kijkje op centenvoorstudenten.  

FINANCIELE GEVOLGEN BIJ HET WIJZIGEN OF STOPZETTEN VAN JE OPLEIDING
Wil je tijdens het academiejaar je studie stopzetten, wijzigen of heroriënteren dan kan dat gevolgen hebben op je studietoelage, je kinderbijslag/Groeipakket, je inschrijvingsgeld, studentenarbeid en je leerkrediet. Informeer je bij Stuvo en lees ons infodocument onderaan deze pagina. 

AFGESTUDEERD? WAT NU? Inschrijven bij de VDAB? Krijg ik nog kinderbijslag of Groeipakket? Welke opties zijn er om verder te studeren?
Ontdek een antwoord op je vragen in onze brochure "Afgestudeerd? Wat nu?!" onderaan deze pagina. 

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by