Voor studenten van LUCA School of Arts en KU Leuven Faculteit Architectuur

  • Individuele psychologische begeleiding

Sofie Giets is psychologe en werkt vanuit een systeemtherapeutische invalshoek. Bij het beluisteren van jouw verhaal hecht ze groot belang aan de context waarin je bent ingebed, alsook aan jouw levensgeschiedenis. Ze zal samen met je op zoek gaan naar een hoopvol perspectief dat nieuwe mogelijkheden biedt.
Te Brussel zijn de gesprekken bij Sofie op woensdag en donderdag mogelijk (enkel op afspraak). Deze gesprekken zijn steeds gratis.

Lefrancqstraat 9, 1030 Brussel
sofie.giets@luca-arts.be
Maak een afspraak
Tel: 02 250 11 16

Pol Gerits werkt vanuit een cognitief-gedragstherapeutische (CGT) en gezondheidspsychologische invalshoek. Bij Pol kan je ‘s avonds terecht op afspraak in zijn praktijk in Laken.

Het intakegesprek is steeds gratis. Voor de vervolggesprekken vragen we een bijdrage van €5 per gesprek. Dit bedrag dien je op voorhand te betalen. Indien je een afspraak niet kan nakomen, geef Pol een seintje. Indien je dit niet doet, zal €5 aangerekend worden.

Privépraktijk Pol Gerits
Edmond Tollenaerestraat 56 (bus 10), 1020 Brussel
pol.gerits@gmx.com
Tel: 0473 95 96 80

  • Vertrouwenspersoon voor studenten

Jana Mathys biedt je een luisterend oor als je in aanraking komt met geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en/of discriminatie… en bekijkt samen met jou hoeje dit kan aanpakken.  Ga vrijblijvend met haar in gesprek. Elk gesprek is strikt vertrouwelijk.

Lefrancqstraat 9, 1030 Brussel
jana.mathys@luca-arts.be
Tel: 02 250 11 13

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by