Wat kunnen grafisch ontwerpers bijdragen aan de ontwikkeling van de mens-computerinteractie?

Frank Maet

  • Projectverantwoordelijke: Frank Maet (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art & Argument)

We willen een website ontwerpen waarin via verschillende media (tekst, beeld, film, foto, audio, etc.) nagedacht wordt over webontwerp. Hierbij staat steeds de kunstzinnige gerichtheid van de grafisch ontwerper centraal en niet de marktgerichte interesse. Ons einddoel is de vrijheid, de verbeelding en het bewustzijn van webontwerp, zowel bij de ontwerper als de gebruiker, te vergroten. Het project kadert in de traditie van Critical Design, waarin op een speculatieve manier geëxperimenteerd wordt met de eigenschappen van een product, om zo het design te richten op zijn ethische en esthetische waarden. Het ontwerpteam bestaat uit een grafisch ontwerper en een filosoof. Zij zullen binnen deze website experimenteren met de gebruikte iconografie, het functioneren (snelheid en gebruiksvriendelijkheid) en het interactief gedrag.

De vragen zijn respectievelijk: Op welke manier bepaalt de computertaal die we gebruiken reeds de vrijheid van ons ontwerp? Welke standaardvormgevingen binnen de website kunnen we verbeteren om het mediumbewustzijn te vergroten? Hoe gebruiksvriendelijk dient de site te zijn, als we de gebruiker vooral willen doen nadenken? Hoe kunnen we via webontwerp tot een ruimer besef komen van de ethiek eigen aan interactieve technologie? Vertrekkend vanuit een artistieke inspiratie reikt onze website één mogelijk modelantwoord aan op de gestelde vragen. De keuzes die tot onze uitwerking leiden, worden via teksten en andere media becommentarieerd. Op deze wijze hopen we dat de door ons gemaakte website een voorbeeld geeft van een artistiek geïnspireerd webontwerp, terwijl ook uitgelegd wordt wat de zin hiervan is.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by