Voice beyond logos in performance

Els Jourquin

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Hoe kunnen nieuwe manieren om over stem na te denken, bijdragen aan nieuwe benaderingen/ praktijken om stem in hedendaagse performance in te zetten. Nieuwe praktijken die op hun beurt weer vernieuwende inzichten over de stem kunnen verschaffen. Wat gebeurt er als de stem taal en tekst loslaat? Wat is de theatrale kracht van dit buiten de taal staande, nonsensicale vocale gedrag? Wat zijn de mogelijkheden om hiermee personages een vocale identiteit en een sterke performativiteit te geven? Dit wordt de kern van de onderzoeksthematiek. Een literatuurstudie zal in kaart brengen wat er op dit vlak van ‘voice beyond logos’, al aan vocale performance-praktijken is gebeurd. Wat kan de interdisciplinariteit met filosofie bijdragen aan de hedendaagse performancepraktijk waarin stem een centrale plaats inneemt? Bijzondere focus zal hierbij liggen op capita selecta die bij de onderzoeksthematiek aansluiten. Het praktijkdeel van dit impulsproject zal landen in het opleidingsoverschrijdende keuzevak ‘Voicing’ dat in de Masterprogramma’s 2019-2020 van LUCA School of Arts wordt aangeboden. Voicing is ook een samenwerking met zangdocent en collega Marina Smolders, wat de transfer van expertise en kennis uit het gebied van vocale muziek zal versterken, naast de input die deelnemende studenten uit andere kunsten zullen binnenbrengen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by