Toolbox als sensibiliseringsmiddel, dit ter bevordering van de functionele ruimtelijke kwaliteit binnen de toeristische commerciële sector

Peter Vanooteghem

  • Onderzoekseenheid LABOpro
  • Opleiding: Interieurvormgeving

De toeristisch-recreatieve sector staat onder druk. De moderne consument verwacht méér creatieve vernieuwing en differentiatie op het vlak van ruimtelijke beleving. Dit bleek de voorbije jaren al uit een onderzoek dat Westtoer aan de Belgische kust uitvoerde – vanuit de vaststelling dat (te)veel kusthoreca eenzijdig inzet op de zomergast die (omwille van het weer) weinig gebruik maakt van de binnenaccommodatie. Daardoor investeert de kustondernemer te weinig in de vernieuwing en belevingswaarde van die binnenaccommodatie. Vandaag stelt het Plattelandscentrum van het Meetjesland (Oost-Vlaanderen) een gelijkaardige onderzoeksvraag. We kunnen deze vraag dus opentrekken: hoe kan de toeristische ondernemer zorgen voor een creatiever toeristisch-recreatief aanbod, met een betere ruimtelijke belevingswaarde en functionele ruimtelijke kwaliteit?

De toeristische ondernemer die plannen wenst te maken voor een upgrade van zijn of haar ondernemerschap, heeft vandaag geen echte tool om inzicht te krijgen in de functionele ruimtelijke mogelijkheden en kwaliteiten van de betreffende locatie, zowel op het vlak van interieur als van de omgeving. Dit PWO-project wil zo’n toolbox als output ontwikkelen door bij diverse toeristische ondernemers de relevante ruimtelijke (kwaliteits)criteria te inventariseren.

De toolbox kan inspiratie geven, maar wil in de eerste plaats sensibiliseren en de communicatie tussen de toeristische ondernemer met een plan en de ruimtelijke vormgevers (interieurvormgevers, architecten, diverse diensten) stimuleren en vereenvoudigen.

Op die manier willen we de vermelde toeristisch-recreatieve sectoren de mogelijkheid en de stimulans bieden om versneld het toeristisch-recreatief aanbod uit te breiden, te vernieuwen, te verbreden en kwalitatief betekenisvol te upgraden.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by