Expertise

Tom Van Imschoot (°1978) leeft van spreken en schrijven, in alle mogelijke mengvormen. Hij is criticus, essayist, is graag actief in het theater en werkt als docent literatuur en onderzoeker aan LUCA School of Arts. Hij schreef eerder een proefschrift over lezen en verbeelden bij het werk van Louis Paul Boon (UGent, 2006), genoot van een tweejarige verblijf aan de Jan Van Eyck Academie in Maastricht, recenseerde voor Knack en was een tijdlang vicedecaan onderwijs van de voormalige Faculteit Architectuur en Kunsten van de Associatie KU Leuven. Hij is stichtend redacteur van het culturele tijdschrift rekto:verso (www.rektoverso.be), dat in 2013 de Cultuurprijs voor Podiumkunsten ontving, en schrijft voor diverse culturele en literaire bladen (Ons Erfdeel, Ny, De leeswolf...) over o.a. Verhulst, Olyslaegers, Van Reybrouck, Dewulf, Petry. Zijn onderzoeksinteresse draait rond noties als fascinatie, empathie en intuïtie, in relatie tot kunst en literatuur, fictie en non-fictie. Hij deed onderzoekswerk rond woord-beeldkwesties bij Louis Paul Boon, Jan Walravens, Albert Bontridder, Gust Gils, Charlotte Mutsaers. Hij wordt regelmatig gevraagd als expert Vlaamse literatuur (door het VFL, door buitenlandse uitgevers en in het kader van literaire prijzen) en momenteel werkt hij onder meer aan een rist gesprekken met hedendaagse Vlaamse kunstenaars (o.a. Delvoye, Van Caeckenbergh, Provoost & Denicolai, Torfs, Morrens...).

Expertise in deelgebieden:
Vlaamse en Nederlandse literatuur(geschiedenis)
Engelse en Amerikaanse literatuur
Franse literatuur
Literatuurtheorie
Cultuurtheorie en -geschiedenis
Kunst- en cultuurkritiek
Kunstfilosofie
Hedendaagse kunst
Hermeneutiek & interpretatieleer
Theaterschriftuur en dramaturgie
Lichamelijkheid en verbeelding

Referentienamen: L.P. Boon, R. Barthes, G. Bataille, W. Benjamin, M. Blanchot, M. De Certeau, D. Eggers, W. Herzog, W. Iser, P. Michon, D. F. Wallace, J. Winterson ...

Verantwoordelijkheden

Docent Literatuur, Essay, Schrijven, Woord-Beeld-Verhaal
Docent Masterseminarie Fascinatie (Letteren I) en Imagine No Fiction (Letteren II)
Scriptiebegeleiding
Lid van de onderzoeksgroep DenkbeelD

Varia

een link naar 'Het imaginaire lezen', Toms proefschrift: 

een hommage aan schrijfster en beeldend kunstenares Charlotte Mutsaers: http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/still-crazy-after-all-thes...

een laudatio voor de dichter-architect Albert Bontridder, vanaf 10.00min: http://www.youtube.com/watch?v=cX6HAiRektk; of als tekst: http://ny-web.be/untimely-meditations/wonen-de-vloed-hommage-bij-de-voor...

www.rektoverso.be

een Engelstalige panorama over hedendaags Vlaams proza: http://www.eurozine.com/articles/2011-04-06-vanimschoot-en.html

het meest recente theaterstuk waaraan Tom meewerkte: http://www.nona.be/programma/seizoensopener-bec-de-gaz

en tot slot ook twee recente interviews: http://www.mo.be/opinie/schoonheid-ontstaat-waar-menselijkheid-doorbreekt en http://www.cobra.be/cm/cobra/podium/130830-sa-rectoverso-cultuurprijspodium

Onderzoeksgroepen

Image / Art & Argument

Onderzoeksprojecten

This is not a script. Poëzie ontmoet film

Tom Van Imschoot
Tom Van Imschoot
Tom Van Imschoot

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by