Jan Peeters

Sculture nel tempo. Het werk van Philip Van Isacker in de publieke ruimte

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art & Argument

De artistieke documentaire Sculture nel tempo wil tonen hoe sculpturen in de publieke ruimte zich verhouden tot het element tijd, aan de hand van het oeuvre van beeldend kunstenaar Philip Van Isacker.
Via het maken van de documentaire wordt onderzocht hoe we kunnen spreken over beelden in en vanuit beelden. ‘Tonen’ en ‘kijken’ staan daarbij centraal. De manier van filmen en monteren gebeurt aftastend en proefondervindelijk, op zoek naar de juiste documentaire toon. We streven daarbij naar een gelaagd audiovisueel werk, waarin duiding, poëzie en abstractie op elkaar inspelen. Zo willen we al doende de limieten en mogelijkheden van zo’n documentaire als discursief medium verkennen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by