UNDER CONSTRUCTION

Pauline Poelmans is een reportage- en documentairefotografe die het liefst analoog aan de slag gaat. Haar project ‘Under Construction’ geeft ons een kijk op de bodybuildingwereld die verder gaat dan het gekende poseren, eten en trainen. De keuze van het thema werd gebaseerd op de vele vooroordelen en kritiek die ze met zich meedragen. Deze materie ligt ver buiten haar eigen leefwereld waardoor ze met nieuwe impulsen in aanraking komt en haar blik kan verruimen. Door zelf op onderzoek uit te gaan kan je de vooroordelen analyseren en een eigen beeld creëren rond een bepaald thema, losstaande van de voorgekauwde kritiek. Bij de uitwerking heeft Pauline dan ook niet de neiging om de vooroordelen en kritiek weg te werken. Wel wil ze de kijker een duidelijker beeld geven van een bepaald thema, met name bodybuilding. Door dit beeld kan de toeschouwer een eigen mening en interpretatie vormen. Zo maakt ze enerzijds zeer esthetische foto’s waarin het onderwerp op een positieve manier naar buiten komt en anderzijds vormen deze opnames een bevestiging van het stereotype beeld.

Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans
Pauline Poelmans

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by