Participatory Design for older people needing care and with Dementia

Niels Hendriks

  • Projectverantwoordelijke: Niels Hendriks (LUCA Faculteit Kunsten, OE Inter-Actions, OG Social Spaces)

De onderzoeksgroep Social Spaces (Inter-Actions) heeft een uitgebreide ervaring in design onderzoek, projectwerk en onderwijsmodules gefocust op ontwerp voor en samen met personen met dementie en hun netwerk van familie, partners en (in)formele zorgverleners.

Het doel van dit project, gefinancierd door de Robert Bosch Stiftung (Duitsland), is om de wijze waarop er voor personen met dementie ontworpen wordt te beïnvloeden door onze kennis en ervaring hierover aan te reiken aan jonge ontwerpers in Duitsland. Het project tracht een blijvende impact te hebben door niet enkel ontwerpstudenten, maar eveneens hun lesgevers te betrekken. Op deze manier hopen we hen aan te moedigen dit thema en deze manier van ontwerp ook in hun onderwijspraktijk en curricula op te nemen. De vooropgestelde acties trachten best practices in participatief ontwerp voor mensen met dementie te documenteren en te verspreiden. Dit project tracht designstudenten en hun lesgevers te gidsen, inspireren en stimuleren door hen te laten zien hoe design in relevante sociale context van betekenis kan zijn.

Drie acties zijn er in dit project voorzien:

1. het opzetten van onderwijsmodules en workshop over participatief design doorheen Duitsland

2. de organisatie an twee evens over 'good and bad practices' in het ontwerpen voor en samen met personen met dementie (meer info via www.dementialab.com)

3. de publicatie van een praktisch boek dat lesgevers inspireert om te werken met dit sociaal relevante onderwerp

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by