Jaarlijks Symposium van het Nederlands Genootschap voor Esthetica

Het jaarlijks symposium van het NGE zal dit jaar plaatsvinden tijdens de LUCA Showcase. Het symposium is gericht op kwesties die zowel voor kunstenaars als kunsttheoretici van belang zijn, met name: filosofische inzichten/vragen omtrent artistiek onderzoek; de rol van kunstfilosofie/esthetica in het kunstonderwijs en de relatie tussen kunstpraktijk en kunstreflectie.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by