Mudcloth and the making of social and artistic fabric

Anja Veirman

  • Projectverantwoordelijke: Anja Veirman (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Matter & Image)

Het impulsproject bouwt verder op langdurig en recent onderzoek naar moddertextiel in Mali en Burkina Faso en onderzoekt de relatie tussen textiele en rituele praktijken, sociale cohesie en artistieke vernieuwing. Moddertextiel in de Senufo-regio van Burkina Faso kent een sterke en vernieuwde dynamiek, zo bleek uit Prospectie-onderzoek in augustus 2015. Het impulsproject wil deze actuele ontwikkelingen in de maak- en draagprocessen van moddertextiel verder onderzoeken, documenteren en visualiseren. De gehanteerde interdisciplinaire methodiek exploreert vernieuwende werkvormen in de conceptualisering en praktijk van artistiek onderzoek omdat het zowel vertrekt vanuit een kunstwetenschappelijk perspectief als vanuit een artistiek onderzoekende benadering en makers-perspectief, onder meer door de realisatie van een vorm/vormen van audiovisuele co-creatie. Tevens zal het impulsproject de mogelijkheden onderzoeken van toekomstige ontwikkelingen in de textielpraktijken van de regio  en - samen met lokale partners en diverse (lokale en internationale) experten - de mogelijkheden voor een vervolgproject aftasten en voorbereiden. Dit vervolgproject zal gericht zijn op de versterking van lokale textielateliers en hun competenties, vertrekkend vanuit lokale vaardigheden en noden in een internationaal perspectief van uitwisseling van expertise en innovatieve praktijken op het vlak van (textiel)ontwerp en social design.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by