Making Things!

Selina Schepers en Katrien Dreessen

  • Projectverantwoordelijken: Selina Schepers en Katrien Dreessen (LUCA Faculteit Kunsten, OE Inter-actions, OG Social Spaces)

'Making Things!' ’ is een Participatief Designtraject dat bestaat uit een samenwerking met de lokale jeugdwerkorganisatie 'Gigos vzw' (www.gigos.be) en LUCA School of Arts (www.socialspaces.be). Het doel van ‘Making Things!' is om designworkshops op te zetten samen met lokale kinderen en jongeren van 6-16 jaar oud en jeugdwerkers, in de context van FabLab Genk. In plaats van de variabelen van de workshop van tevoren te definiëren gaan de betrokken ontwerpers, onderzoekers en jongerenwerkers op zoek naar manieren om het ontwerp van de workshops op een participatieve manier aan te pakken. Dit betekent dat, bijvoorbeeld via co-design, de kinderen gevraagd worden om de workshops waaraan zij later effectief deelnemen (mee) te ontwerpen. Hierdoor is 'Making Things!' onderdeel van een strategie om anderen (naast studenten en traditionele makers) – en vooral deze van de omliggende wijken in Genk - actief te betrekken in FabLab Genk. Zo wordt er gestreefd naar participatie op lange termijn.

'Making Things!' fungeert als wezenlijk onderdeel van de PhD onderzoeken van Katrien Dreessen en Selina Schepers. Daarom vormen de volgende onderzoeksvragen het uitgangspunt van 'Making Things!': (1) hoe kunnen we Participatieve Designprocessen open stellen voor kinderen, door hen methoden, tools, workshops, ... voor dergelijke processen (mee) te laten ontwerpen? En (2) hoe kunnen we de ontwikkeling van relaties met lokale actoren stimuleren en koesteren om lange termijn participatie in FabLab Genk te faciliteren?

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by