L'observatoire des simples et des fous

ce n'est pas si simple | Lise Duclaux in collaboration with Chris Straetling

De meerduidige titel heeft het over een observatorium voor zwakzinnigen en gekken en vertelt er meteen bij dat alles niet zo eenvoudig is als het lijkt.  Het artistieke project speelde zich af op een graasweide naast een opvangcentrum tijdens Mons Culturele Hoofdstad 2015. Bewoners, kunstenares Lise Duclaux en bezoekers geven er spontaan uiting aan hun creatieve fantasie. Daarbij observeren ze niet alleen elkaars gedrag maar ook dat van de aanplantingen rond een monumentale kastanjeboom. Daar groeien medicinale planten (‘herbes simples’) en onkruid (‘herbes folles’ ) die  hardnekkig hun gang gaan volgens hun eigen tijdritme en orde van grootte. Onze florale tegenhangers leren ons veel over onszelf. Net als de bewoners ontsnappen planten aan de ‘normaliteit’ van de maatschappij.

Naast een hoop herinneringen blijven er van het hele gebeuren op de weide een aantal foto’s en video’s over. Bij middel van tekeningen en poëtische teksten weeft Lise Duclaux vervolgens nieuwe interpretatiedraden rond het project. Aanleiding tot de tentoonstelling in de Sint-Lukasgalerie is de verschijning van een tweede kunstenaarsboek, waarin het project steeds verder uitdijt in de diepte en de breedte. De nabeschouwingen situeren het uitwisselingsproject tussen bewoners, natuur en artistieke wereld in een universeel verband. We traceren een verhaal over de oorsprong van de hemellichamen en de verschillende levensvormen. Megastructuren en miniatuurverschijningen vertonen tal van raakvlakken. Planten worden metaforen voor het menselijk gedrag. Complexe wortelstructuren vertonen verwantschap met de grillige wandelpatronen van autisten. De beeldtaal knoopt zowel aan bij een eeuwenoude traditie van botanische tekeningen als bij recente wetenschappelijke kennis. Uit de hele presentatie blijkt de intense wisselwerking tussen het sociaal-artistieke project,  de autonome creatie en de eigenzinnige visie van de kunstenaar.

(Filip Luyckx)

 

L'observatoire des simples et des fous
L'observatoire des simples et des fous
L'observatoire des simples et des fous
L'observatoire des simples et des fous

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by