The Sustainist Gaze

The Sustainist Gaze: Een onderzoek naar de dialoog tussen het fotografische beeld en sociaal kritisch design

Kristof Vrancken

Dit project wil door een nieuwe beeldstrategie, waarbij open designprocessen gebruikt worden tijdens het fotografische proces, een ander licht werpen op de beeldvorming rond sociaal kritisch design. Door de intense verstrengeling tussen design en fotografie ontstaat een nieuwe hybride manier van visuele storytelling waarbij niet enkel het beeld belangrijk is, maar waarbij ook het proces, de beleving, de context en sociale interactie essentieel zijn. Dit project onderzoekt in hoeverre beeldenmakers op een actieve en sociaal kritische manier vorm kunnen geven aan "sustainist design", en welke invloed het toepassen van de "sustainistdesign"-principes heeft op beeldtaal, methode, gebruikte materialen en fotografische procedés. Door de interdisciplinaire aanpak ontstaat er een interessant hybride raakvlak waarin de rol van het beeld binnen design en de rol van design binnen het beeld in vraag gesteld wordt.

Thanks to a new image strategy that entails the use of open design processes during the photographic process, this project will shed a different light on the formation of images in the field of social critical design. The intense intertwining between design and photography creates a new hybrid manner of visual storytelling in which the image is not the sole important component, but the process, experience, context and social interaction are equally as essential. This project investigates the extent to which visual artists can give shape to ‘sustainist design’ in an active and socially critical manner and the effect that applying ‘sustainist design’ principles has on visual language, method, material use and photographic techniques. The interdisciplinary approach results in an interesting hybrid interface in which the role of the image within design and the role of design within the image are questioned.

​Onderzoekseenheid Inter-Actions
Onderzoeksgroep Re-Visionary

Promotor: Veerle Van der Sluys
Copromotoren: Dirk Reynders en Leen Engelen
Begeleidingsteam: Jan Boelen
Looptijd: 2014-18
E-mailadres: kristof.vrancken@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by