Jonas Vrancken

JUSQU'ICI / TOT HIER

Voor mijn masterproef doorkruis ik heel België. Ik reis van het Oosten naar het Westen het hele land af om zo de taalgrens vast te leggen op beeld. Nergens anders dan in België is het fenomeen van een taalgrens zo befaamd.

In België zien we de grens langs de ene kant als iets dat er al zo lang is, dat ze wordt beschouwt als een herkenbare rivier die doorheen het land loopt. Langs de andere kant wil, vooral, Vlaanderen eerder een scheiding met Wallonië, een scheiding die volgens mij overbodig is.

Zolang dat België bestaat, bestaat de taalgrens ook al. We hebben er mee leren leven, het is in ons vergroeid. Naar mijn mening is de scheiding van België in twee delen niet onterecht een interessant onderwerp. We zien een contrast in verschillende domeinen. Er is bijvoorbeeld een duidelijk verschil zichtbaar in de architectuur van Vlaanderen ten opzichte van de architectuur in Wallonië. Dit alles maakt het interessanter om het niet te scheiden. 

Mijn doel is om een andere visie voor ogen te brengen over de taalgrens. Deze grens wordt nu louter gezien als een scheiding van Vlaanderen en Wallonië. Een scheiding tussen twee soorten Belgen, een scheiding tussen twee talen. Voor mij is het patriotisme echter ook belangrijk. Deze mindset wordt merkelijk ook weerspiegelt in de interviews die ik afgenomen heb met de mensen die effectief aan de taalgrens wonen. In de vraaggesprekken spreken de correspondenten over een gezamenlijk gevoel tussen Vlamingen en Walen, een bepaalde eenheid.

Het gebeurt ook vaak dat Vlamingen afzakken naar Wallonië, of Walen naar Vlaanderen voor een weekend, en dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer in België zijn doordat er een andere taal wordt gesproken die ze zelf niet machtig zijn. Vlamingen zullen daardoor bijvoorbeeld vlugger grijpen naar een bestemming in Nederland omwille van de gemakzuchtigheid van dezelfde taal te spreken. Het taalverschil vormt dus vaak een barrière, die afgezwakt zou moet worden. 

Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken
Jonas Vrancken

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by