Interactieve Puls - Interactieve Metapuls

Pieter Schuermans

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Dit onderzoeksproject kadert in een groter project, de kortfilm Bewogen Levens, en onderzoekt een specifieke strategie om de interactie tussen de disciplines beweging, film en muziek te faciliteren. Een set van werkvormen vertrekt vanuit de muziek-compositorische invalshoek, in het bijzonder vanuit het in het doctoraatsonderzoek van Pieter Schuermans ontwikkelde concept van metapuls. 

Metapuls is een muzikale tijdseenheid die zich situeert op het kantelpunt tussen de brede structurerende tijdseenheid en het reguliere metrisch-ritmisch weefsel in muziek. Van compositorisch concept naar muzikale perceptie is mogelijk bij gratie van de interactie tussen de tijdsduur van de lagere orde en de tijdsduur van de hogere orde.

Enkele van de beproefde metapuls-concepten, die typisch muziek-compositorische strategieën zijn, zullen in dit onderzoeksproject het recept vormen voor de artistieke interactie tussen beweging/dans, narratief/film en muziek.

Bewogen Levens wordt gerealiseerd door choreograaf Jason Respilieux, componist Pieter Schuermans en filmmaker Petronella Van der Hallen. Structureel wordt de vertelling opgebouwd door de choreografische, compositorische en narratieve lijnen met elkaar te verweven tot een audiovisuele vertelling. Deze ontmoeting van stemmen gebeurt niet enkel in de vorm en de inhoud maar ook in de aan elk van de disciplines eigen werkmethodes.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by