Publi-Foto - Sint-Lucas Gent met aansluitend behaalde GBOPK's met specialisatie reclamekunst, decorbouw en fotografie.

Expertise

Freelance - Visuele communicatie • Concept - Grafisch & Fotografisch, 2D/3D

Verantwoordelijkheden

Docente BV, LUCA Gent, Grafische- & Reclame Studio • Project-Coach [project II] & Cross Media - 'papier in de breedste zin' - Associatie KU Leuven

Zij ontdekt als studente aan Sint-Lucas Gent de waarde van het conceptuele denken.

Uit bedrijvigheid en in het besef dat wat vandaag boeiend is een extra inspanning waard is, ontstaat haar liefde voor het docentschap.

Als freelancer en docente met meer dan 30 jaar ervaring deelt ze enthousiast haar passie voor het conceptuele en beeldende met haar studenten.

Bijblijven, bijscholen en de studenten aansporen om steeds verder te zoeken, dat is wat haar drijft.

Haar doel en ambitie: empathie en bezieling, samen “out of the box” denken, voelen en vooral experimenteren. Ze wil de student helpen om de zeilen te vieren, om humor in het werk in te lassen en tegelijkertijd oog te hebben voor een gezonde verstandhouding binnen de opleiding.

Studeren bij Hub staat gelijk aan vallen en opstaan, aan winnen en verliezen met de bedoeling verder te groeien en ontplooien.

Hub beseft heel goed dat het hele proces van idee/concept tot een tactiel/digitaal ontwerp geen evidente opdracht is, des te meer omdat er rekening moet worden gehouden met een doelgroep.

Studeren in de BV is zeker niet vanzelfsprekend. Motivatie én discipline zijn essentieel. Maar na afloop zal de student ongetwijfeld beseffen dat deze aanpak méér dan de moeite waard was.

Hub Kenens
Hub Kenens
Hub Kenens
Hub Kenens

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by