Feedback als stimulans

Govert Anschütz

OOF-Project: Feedback als stimulans. Verkenning en implementatie van de mogelijkheden van feedback in het creatief hoger onderwijs.

Feedback speelt een prominente rol bij het adequaat begeleiden van studenten. Het is een van de succesvolste elementen bij lesgeven en leren, zo wijst onderzoek uit (Hattie 2014), maar datzelfde onderzoek toont ook aan dat de effecten van feedback zeer variabel zijn. Hoewel feedback een krachtig instrument kan zijn in de het leerproces van zowel studenten als docenten, is het in de praktijk van het creatief hoger onderwijs vaak een bron van stress en ontmoediging; zowel bij examens en jury’s als bij wekelijkse voorlegbeurten.

Het OOF-project Evalueren in het ontwerp- en kunstonderwijs (2010-2012) formuleerde aanbevelingen om de inspanningen van een kunststudent zo objectief mogelijk te beoordelen. Feedback als stimulans wil verder gaan, en onderzoekt hoe we de kracht van feedback kunnen inzetten om leren en motivatie van studenten en docenten in het creatief hoger onderwijs te stimuleren.

Op basis van inzichten uit de recente onderwijskundige literatuur betreffende feedback, motivatie en evaluatie, worden verschillende tools in kaart gebracht. Deze worden vervolgens uitgeprobeerd in lessen en voorlegmomenten, en geëvalueerd door middel van gestructureerde bevragingen van studenten en docenten. Dit resulteert in een aantal concrete aanbevelingen die leiden tot een professionelere, evidence based benadering van feedback in het creatief hoger onderwijs.

  • Projectleider: Govert Anschütz
  • Projectmedewerker: Caro Van den Hole
  • Onderzoeksgroep: LABOpro (Luca Pro - Beeldende Vormgeving)
  • Looptijd: 01/09/2015-31/08/2016
  • Financiering: OOF
  • Contact: govert.anschuetz@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by