The Divided Body

Bijdrage aan KU(N)ST Leuven 2014

'The Divided Body’ is de eigenzinnige bijdrage van LUCA School of Arts aan het stadsbrede Vesaliusproject. Drieëndertig kunstenaars ontsluiten nieuwe invalshoeken over het lichaam in een tentoonstelling waar gevestigde waarden het talent van morgen ontmoeten. ‘The Divided Body’ verhaalt over het oppervlak en snijdt diep tot aan de grens waar leven en dood elkaar raken. Op het programma onder meer een tentoonstelling en een symposium.

Curator: Wim Lambrecht

The Divided Body
DM Cult
The Divided Body
DM Cult
The Divided Body
De Morgen, 17.11.2014
The Divided Body
DM City

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by