De mogelijke brieftekening, een grensgebied tussen schrijven en tekenen in het briefgenre

Ans Nys

  • Projectverantwoordelijke: Ans Nys (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art & Argument)

Kunnen tekeningen brieven zijn? Bestaat er zoiets als een brieftekening? Het verwantschap tussen schrijven en tekenen wordt reeds vanuit verschillende disciplines onderzocht. Daarnaast is het vermengen van beiden een welbeproefd artistieke methode. De specificiteit van dit onderzoek bestaat erin de geschreven brief als een tekening op te vatten en dit grensgebied van de brief en de tekening af te tasten door middel van zowel reële als gefingeerde brieven. Tekenen en schrijven vinden hun oorsprong in dezelfde manuele handeling. Het Griekse 'graphein' verwijst naar beide handelingen. Zowel de brief als de tekening blijken een directe en intieme manier om gedachten en gevoelens achter te laten op een vel papier, niet zelden met een autobiografische strekking. Vandaar dat ze ook buiten het domein van de kunst voorkomen. Dit artistiek onderzoeksproject wil balanceren op de snede van tekening en brief, feit en fictie, leven en kunst, de analoge brief en de email. De doelstellingen omvatten het 'maken van brieftekeningen', hierin een dramatisch verloop selecteren, druktechnieken onderzoeken voor de reproductie van deze brieftekeningen en tot slot zoeken naar een presentatievorm.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by