Wijsbegeerte / Esthetica / Kunstfilosofie

_expertise

a l g e m e e n : filosofie, kunstfilosofie, geschiedenis van de filosofie, politieke filosofie
s p e c i f i e k : continentale wijsbegeerte (Frans, Duits, Italiaans) / auteur van verschillende essays over hedendaagse Vlaamse kunstenaars (zie d o w n l o a d s )
belangrijkste p u b l i c a t i e s : "Friedrich Nietzsche - Chaos en verwording" (2003), "De kunst van het denken" (2007, samen met Ignaas Devisch en Joost Beerten), "De kunst van het falen" (2008, samen met Kurt Vanhoutte), "Gilles Deleuze en het materialisme" (2012), "De afvalligen" (roman) (2017).

__biografisch

Ik was student filosofie aan de Universiteit Gent tussen 1982 en 1985. In 1987 ging ik naar Parijs om er verder te studeren bij de Nietzsche-kenner Sarah Kofman. Uiteindelijk zou ik vijf jaar in de Franse hoofdstad verblijven - er wonen, studeren, werken, de talrijke kunstcollecties bezoeken. In 1992 kreeg ik een studiebeurs van de Belgische en Italiaanse regeringen voor een verblijf van een jaar in de prachtige universiteitsstad Turijn. Daar werkte ik onder leiding van de Italiaanse filosoof en kunsttheoreticus Gianni Vattimo. Daarna schreef ik me in aan de Universiteit Straatsburg om mijn doctoraat af te werken (over de Duitse existentiefilosoof Martin Heidegger). Begin 1996 was ik terug in België. Alles bij elkaar verbleef ik dus een kleine tien jaar in het buitenland.
Later dat jaar werd ik docent aan het Hoger Kunstinstituut Sint-Lucas (zoals het toen nog heette). Vanaf 2004 gaf ik enkele jaren les aan de Universiteit Antwerpen (Faculteit Letteren & Wijsbegeerte). In de herfst van 2008 vroeg KU Leuven mij om de Faculteit Architectuur en Kunsten te leiden, de voorloper van onze Bijzondere Faculteit Kunsten. Na 2012 nam het doceren en schrijven weer op.

___alibiografisch
Een centrale gedachte in het werk van Nietzsche en Deleuze is de intieme verbondenheid van filosofie en kunst - een idee dat al werkzaam was in het oeuvre van Plato (Phaedrus, Symposium). In de geschiedenis van filosofie of literatuur vind je deze gedachte terug in vele gedaanten, bij de meest diverse schrijvers, denk maar aan filosofen als Erasmus, Rousseau, Bergson of Badiou, of een kunstenaar als Friedrich Schiller... Zonder kunst blijft het denken immobiel. Zonder filosofie is elke creatie oppervlakkig. Kunstenaars denken met de hand. Filosofen schilderen met het hoofd, in gedachten.
Creaties of gedachten ontstaan nooit uit het niets. Ze vinden hun oorsprong in producties die elders al hebben plaatsvonden, op andere plekken, in andere tijden. In die zin is het leven altijd "elders", het heeft loepzuivere alibi's: de krachten die de toekomst van de kunst voorbereiden liggen in het verleden voor het grijpen (zoals Marcel Proust het formuleert)... Die "alibi's van de creatie", zoals ik ze noem, vormen de vaak ongrijpbare kern van kunst en filosofie. Creëren betekent voor mij dan ook: je alibi's koesteren en uitbreiden. Voorlopers op mijn eigen alibiografische tochten zijn: Heraclitus, Plato, de Griekse tragici, Epictetus, Michelangelo, Rafaël, Pontormo, Machiavelli, Montaigne, Cervantes, Spinoza, Diderot, Nietzsche, Cézanne, Proust, Rilke, Heidegger, Camus, Deleuze,Vattimo, Kofman ... Kunstenaar-worden betekent, of moet betekenen: je ware alibi's ontdekken... (*voor het begrip "alibiografie" zie hoofdstuk 13 van mijn boek "Friedrich Nietzsche - Chaos en [ver]wording".)

Verantwoordelijkheden

Filosofie (1BA) - campus Gent
Kunst&Filosofie (3BA) - campus Leuven/Lemmens

Scriptiebegeleiding (MA)

Masterseminarie Filosofie - campus Gent

Doctoraatsbegeleiding

Downloads
over kunsteducatie, over carl de keyzer (1), over carl de keyzer (2), over ruben bellinkx, over peter buggenhout (nl), over peter buggenhout (e), over bruno van dyck, over jean bilquin, over ronny delrue (1), over ronny delrue (2) (nl), over ronny delrue (2) (e), geen_universiteit_zonder_kunsten.pdf, de_kunst_van_het_falen.pdf, 'friedrich nietzsche - chaos en (ver)wording', 'gilles deleuze en het materialisme', visietekst 'geen universiteit zonder kunsten'
Varia

- http://www.rektoverso.be/artikel/rundskop-als-vlaamse-contrafictie
- http://www.rektoverso.be/artikel/hybride-hybriditeit
- http://www.elia-artschools.org/news/peter-de-graeve-on-creating-schools-...
- http://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/3836
- http://www.brusselnieuws.be/artikel/filosoof-peter-de-graeve-grenzen-zij...
- http://www.scfa.be/kalender/2013/23-februari/2de-jaar/hedendaagse-wester...
- http://www.rubenbellinkx.com/drupal/
- http://www.carldekeyzer.com/ (zie: Projects, Trinity)

De Graeve, Peter
De Graeve, Peter
De Graeve, Peter
De Graeve, Peter

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by