Dag van de vakdidactiek - In relatie met beelden

Maïté Bailieul en Filip De Roeck

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art, Practices & Education

Een leerling bevindt zich vandaag in een wereld die overspoeld wordt door beelden. Deze beelden proberen ons te prikkelen en te bereiken met impulsen om onze verlangens aan te wakkeren en verwachtingen te scheppen. Samen met deze beweging zien we dat van de leerling in het onderwijs in toenemende mate verwacht wordt dat hij/zij zelf zijn/haar eigen leertraject uitstippelt. De leerling wordt aangesproken op zijn/haar mening en keuzes. Hij/zij ervaart continu een beweging tussen input en berekende output. De vraag hoe we als individu omgaan met een alomtegenwoordigheid en bereikbaarheid van beelden is wellicht een van de meest prangende in het kunstonderwijs. Samen met het (kunst)educatieve werkveld willen we in de vorm van een studiedag onderzoek naar deze evolutie doen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by