Consciousness Hack Virtual Reality

Marijke Dirickx en Wim Forceville

Consciousness Hack Virtual Reality. XR as a learning tool.

  • Onderzoekseenheid: LABOPro
  • Opleiding: Beeldende Vormgeving

Het herboren medium XR (Extended Reality) waaronder Virtual reality (VR) en AR (Augmented Reality) thuishoren is een super term die het volledige spectrum insluit van ‘het volmaakt reële’ tot ‘het volmaakt virtuele’. XR stelt zijn bezoeker in staat om deel te nemen aan een verhaal, om te exploreren buiten hun huidig begripskader om in een actieve leeromgeving. De ‘belever’ kan via zijn/haar motoriek, spraak of door simpelweg te kijken naar objecten interageren met zijn 360°-omgeving. Dit versterkt aanzienlijk het gevoel van aanwezigheid en creëert een zogenaamde ‘embodied cognition’. Een geestelijke toestand waarin lichamelijke ervaringen worden vertaald naar een mentale staat. Deze droomstaat is precies de flow die we willen opwekken om meer ingewikkelde concepten of praktische vaardigheden aan te leren. In dit onderzoeksproject gaan we prototypes ontwerpen en ontwikkelen die fenomenen zoals bijvoorbeeld magnetisme, zwaartekracht of simpelweg de werking van een elektrische motor te laten ervaren in een virtuele realiteit. Krijg je een beter inzicht in een natuurkundig fenomeen door het aan de lijve te ondervinden? Neem je sneller de principes mee door het te ervaren? Over welke autoriteit of beslissingsvermogen(agency) moet de ‘speler’ beschikken om zich aanwezig te voelen en in de ‘leer flow’ te geraken? In het realiseren van de prototypes werken we samen met een aantal experts in spelontwerp en 3D-animatie uit het werkveld, onderzoeksgroepen en gevestigde digitale bedrijven. Studenten en docenten van het ganse Luca School of Arts ecosysteem kunnen participeren aan het project via actieve workshops en demos.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by