Centraal in de historisch waardevolle sociale wijk Malem, die zich als een eiland tussen een Leie-arm en de ring aan de Gentse rand schakelt, bevindt zich de OLV van de Vrede kerk. Het gebouw, sinds jaar en dag ongebruikt, werd gekocht door de vzw Circusplaneet, een organisatie die circuslessen geeft aan een zo breed mogelijk publiek. Door de aankoop van de kerk centraliseert de Circusplaneet haar activiteiten op een plek die voortdurend beschikbaar is. 

Als voorwaarde bij de verkoop van de wijkkerk vroeg de stad Gent om een programma-uitbreiding, met als doel de herbestemming in en rond de kerk in te zetten om de buurt sociaal-maatschappelijk te versterken. 

De Bachelorproef 2015 – 2016 wil zich toeleggen op het exploreren van het potentieel van deze herbestemming binnen een uniek kader en op het formuleren van een op de site en situatie toegespitst ontwerpvoorstel. Daarbij wordt nagedacht over het programma van de circusschool en de aard en organisatie van een extra functie die een meerwaarde biedt voor de buurt. Het resultaat is een doordachte, zinvolle ruimtelijke ingreep met speciale aandacht voor de relatie tussen interieur en exterieur.

CIRQ
CIRQ
CIRQ
CIRQ
CIRQ
CIRQ
CIRQ

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by