Bioscopic Books

Artist’s books as seen through the cinema eye

  • Projectverantwoordelijke: Isolde Vanhee (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art, Space & Context)
  • Teamleden: Tine Guns (doctoranda), Inge Ketelers (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art & Argument), Rolf Quaghebeur (directeur Argos), Filiep Tacq (grafisch vormgever), Sophie Nys (LUCA Faculteit Kunsten, beeldend en audiovisueel kunstenaar) en Nicolas Provost (videokunstenaar en filmmaker)

Het onderzoeksproject ‘Bioscopic Books. Artist’s books as seen through the cinema eye’ stelt scherp op kunstenaarsboeken van filmmakers.

Filmmakers als Jean-Luc Godard, Werner Herzog en Patricio Guzmán maken hun films met een pen in de hand. Hun zogenaamde essayfilms of cine-essays halen de banden tussen cinema en literatuur aan, maar blijven binnen de grenzen van het filmmedium. Al sinds het ontstaan van cinema zijn er echter ook cineasten die in de ban zijn van het boek als object en naast hun films effectief boeken maken, al dan niet volgens de regels van hun filmkunst. De boeken van Chris Marker, Michael Snow en Peter Greenaway zijn meer dan voorstudies of nagedachten bij hun filmpraktijk, maar presenteren zich als kunstenaarsboeken, en dus als autonome, artistieke creaties.

Het kunstenaarsboek daagt een cineast of audiovisuele kunstenaar uit om zijn persoonlijke signatuur radicaal door te drukken in boekvorm. Het is verre van een eenvoudige vertaalslag, die vragen oproept over mediumspecificiteit en auteurschap. En toch is er veel wat film en kunstenaarsboek verbindt, van in den beginne. De beide ontstonden en maakten furore in het Parijse fin-de-siècle, zijn sequentieel opgebouwd, suggereren daardoor onvermijdelijk een narratief, en ontwikkelden dan ook strategieën om tijd, tijdsduur en tijdsverloop te controleren.

Wie denkt dat kunstenaarsboeken tot het stoffige verleden behoren en films tot de stralende toekomst heeft de afgelopen kwarteeuw niet goed opgelet. Waar cinema al geregeld dood is verklaard of op zijn minst veroordeeld tot het post-cinema tijdperk, is het kunstenaarsboek uitgegroeid tot een volwaardige, artistieke discipline. Dat blijkt uit de academische aandacht voor het onderwerp, de aanleg en ontsluiting van archieven, het aantal uitgeverijen die erop inzetten, ontluikende tentoonstellingsinitiatieven, en vooral de vele kunstenaars en filmmakers die zich erop toeleggen.

Het onderzoeksproject ‘Bioscopic Books. Artist’s books as seen through the cinema eye’ wil een breed scala aan activiteiten ontwikkelen die de bijzondere vertaalslag van film naar boek (en terug) zichtbaar maken: lezingen, publicaties, vertoningen, een tentoonstelling en de effectieve realisatie van kunstenaarsboeken door hedendaagse filmmakers.

e-mailadres: isolde.vanhee@luca-arts.be
Looptijd: 2016-2019

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by