Expertise

Ad van Campenhout is beeldend kunstenaar. Hij studeerde schilderkunst, grafiek en tekenen aan de Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg, Nederland Hij heeft zich ontwikkeld als tekenaar. Een tekening van A. van Campenhout gaat over ruimte en licht en de hiaten daartussen. Eigenlijk heeft hij dus niets te tekenen. En zo begint een tekening natuurlijk ook. Er is een lege vlakte in de vorm van het papier. Die leegte is op zich al een hiaat tussen licht en ruimte, maar wel die je kunt vastpakken en waar je iets op kunt zetten. Van Campenhout doet dat meestal met een pijpje houtskool. Dat zwarte staafje is wat hij tekent. De driedimensionaliteit van dat instrument zet hij om naar het platte vlak, dat daardoor diepte krijgt. Dat platte vlak kan bij hem zowel vrij klein als vrij groot zijn. In beide gevallen vormt het vlak samen met het houtskool zijn dilemma, dat hij door het tekenen kan oplossen.

De tekeningen van A. van Campenhout bevatten geen herkenbare voorstellingen. Het zijn afschaduwingen van het licht dat van buiten naar binnen valt. Je herkent niet wat je ziet, maar je maakt je er een voorstelling van. De tekeningen zijn zelfstandige gedaanten in de vorm van verschijningen. Er komt iets aan het licht. Het is aardedonker en om je weg erin te vinden moet je op de tast, op gevoel te werk gaan. Iedere tekening is een overwinning op de beperking van de waarneming. Een tekenaar die de zichtbare werkelijkheid als uitgangspunt neemt, tekent wat hij ziet. Hij tekent de voorkant ervan. De achterkant is namelijk een veronderstelling. K. Schippers heeft zo mooi opgemerkt dat, als je de voorkant van iets ziet maar niet de achterkant, je maar moet aannemen dat die er ook is. Dat is nu wat A. van Campenhout laat zien. Hij maakt zich een vooronderstelling van die achterkant en die is in tegenspraak met onze vooronderstelling. Hij laat ons iets anders zien. Duidelijk wordt dat het vormeloze niet bestaat. Alles is veranderlijk.

Iedere tekening die af is, trilt na. Bij Van Campenhout zie je de schriftuur van openingen tussen licht en donker. Het licht verglijdt en dat is in de tekening verwerkt zonder dat het aanwijsbaar is. Alles is benoembaar -punt, lijn, vlak, vlek, veeg, kras- en tegelijkertijd is niets letterlijk. Je vraagt je van alles af over wat er is getekend.

Alex de Vries | auteur en adviseur Tekst publicatie tgv presentatie ' Harmonious Blacksmith' Museum De Pont, NL 2011

_________________________

Publicaties

'Voor ik vergeet', Museum Jan Cunen, Oss, NL 2004

'A. van Campenhout', ter gelegenheid van tentoonstelling

'Harmonious Blacksmith', Museum De Pont, Tilburg, NL 2011

'Connect', Lokaal 01 Antwerpen, België 

'Once more, unto the breach, dear friends, once more', Lokaal 01 Breda, NL

'Park', Tilburg, NL

___________________________________

Verantwoordelijkheden

Docent Tekenen (BBK en BBV)

Coördinator Tekenen 1 BBV

Werkgroep Tekenen

Lid examencommissie BBV

 

Ad van Campenhout
https://www.youtube.com/watch?v=JizzZ9N_wkc&feature=youtube
Ad van Campenhout
A. van Campenhout
Ad van Campenhout
A. van Campenhout
Ad van Campenhout
A. van Campenhout
Ad van Campenhout
A. van Campenhout
Ad van Campenhout
A. van Campenhout
Ad van Campenhout
A. van Campenhout
Ad van Campenhout
A. van Campenhout

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by