Photography Expanded

Photodynamism Revisited

De onderzoeksgroep Photography Expanded vertrekt vanuit de vaststelling dat binnen de fotografische praktijk een grote hybridisering plaatsvindt en het domein van de fotografie niet meer louter te definiëren valt vanuit de traditionele categorieën (George Baker, Alfredo Cramerotti).

Vooreerst is de vermenging van artistieke media, waaronder fotografie, een opvallend fenomeen binnen de hedendaagse kunst. Deze mediavermenging manifesteert zich zowel in kunstwerken die uit verschillende media zoals fotografie, film, schilderkunst, tekenkunst, sculptuur, installatie, architectuur, theater en tekst zijn samengesteld, als in kunstwerken gemaakt door middel van één medium, maar waarin verwijzingen naar andere media schuilgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld fotorealistische schilderijen of films op basis van fotografisch materiaal, maar er zijn ook foto’s die schilderkunstige of filmische kenmerken hebben.

Bovendien ontstaat onder invloed van technologische verschuivingen - fotocamera’s worden filmcamera’s, mobiele telefoons worden camera’s, het web wordt een bron/archief van fotografisch materiaal, foto’s worden dynamische pictureframes – en verschuivingen binnen de kunstwereld – journalistieke fotografie komt in het museum, autonoom werk wordt gestreamd via het web en wordt deel van commerciële netwerken – een dynamische kunstpraktijk waarin fotografie een centrale rol speelt.

Onderzoeksvragen die binnen deze onderzoeksgroep zowel vanuit de artistieke praktijk als vanuit de theorie naar voor geschoven worden, betreffen ondermeeer de relatie tussen fotografie en andere media, het bestaan van mediumspecificiteit versus het hybride karakter van het fotografische medium, en de impact van een bepaald medium op de inhoud van een artistiek werk.

Onderzoekers

Liesbeth Decan, Wendy Morris, Hana Miletic, Els Opsomer, Maarten Vanvolsem, Mira Sanders, Sarah Van Marcke, Alina Cristea en Greet Billet.

 

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by