Over de bacheloropleiding Interieurvomgeving

De bacheloropleiding Interieurvormgeving is een driejarige, praktijkgerichte opleiding.

Je leert vormgeven door te brainstormen, te discussiëren en kritisch na te denken. Je leert vooral ook doen. Je maakt schaalmodellen en prototypes, je tekent schetsen, plannen en 3D-visualisaties. Je doet aan materiaal- en kleuronderzoek. Je gaat op studiereis en op bedrijfsbezoek en je neemt deel aan intensieve workshops. Je loopt stage of studeert een semester in het buitenland. Samen met je medestudenten organiseer en bouw je je afstudeertentoonstelling. Al doende ondervind je welke ontwerpmethodes en werkterreinen je het beste liggen.

De eigenheid en identiteit van elke student vormen immers dé basis om een (zelf)kritisch, ondernemend en authentiek ontwerper te worden. Naast de verworven creatieve, communicatieve en technische vaardigheden zijn zelfkennis en gedrevenheid belangrijk. Bij LUCA-interieurvormgeving verwerf je al deze eigenschappen in een voortdurende wisselwerking tussen handen en hoofd, tussen denken en doen.

Er zijn verschillende troeven die onze opleiding uniek maken. Onze opleiding is een brede opleiding die je laat proeven van alle disciplines in Interieurvormgeving. Tezelfdertijd kan je zelf ook reflecteren over je traject en je oriënteren op het werkveld. Workshops en studiereizen verruimen je visie en vaardigheden en onze hands on aanpak zorgt voor een voortdurende wisselwerking tussen denken en doen - in een omgeving waar uitwisseling en werkplezier centraal staan.

Bekijk de afstudeerwerken van onze studenten

Onze projecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by