Educatieve Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten

Vanaf academiejaar 2019-2020 richt LUCA School of Arts voor het eerst de educatieve master Audiovisuele & Beeldende Kunsten in, met afstudeerrichtingen Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten en Productdesign.

Over de opleiding

Na je bacheloropleiding Audiovisuele Kunsten of Beeldende Kunsten kan je kiezen tussen een zuivere artistieke master of een educatieve master. De artistieke master is de masteropleiding zoals die al langer bestaat. De nieuwe educatieve master is bijzonder omdat hij artistiek én educatief is. Je wordt kunstenaar én leraar met een en dezelfde masteropleiding.

Hoe ziet de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten eruit? 
Naast je artistieke vorming is er een aanbod aan vakdidactieken en (internationale) stages, aangevuld met Labo waarin collectieve en experimentele werkvormen worden uitgeprobeerd. Je wordt bovendien uitgedaagd om kritisch te reflecteren over kunst en educatie. Daarnaast scherpen we je ondernemingszin aan en zetten we in op samenwerkingen met het sociaal artistieke veld. Als apotheose komt alles samen in een artistieke masterproef die begeleid wordt door de docenten uit de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign.

Deze nieuwe Educatieve master Audiovisuele en Beeldende Kunsten richt zich daarmee op het vormen van maatschappelijk betrokken kunstenaars die gespecialiseerd zijn in het scheppen van inspirerende artistieke leeromgevingen én die educatieve processen weten in te zetten in de eigen kunstpraktijk. Actuele onderwijshervormingen worden op de voet gevoeld en er wordt ingespeeld op de groeiende interesse bij kunstenaars voor sociaal-artistieke, curationele, wetenschappelijke, technologische en bedrijfseconomische contexten.

Deze educatieve master duurt 2 jaren en bedraagt 120 studiepunten.

Download het curriculum ››

 

 

Verkort traject
Kies je toch voor een zuiver artistieke master, maar wil je daarna toch nog educatie studeren? Dat kan via een verkort traject van 60 studiepunten dat we in een coherent geheel aanbieden zodat het combineerbaar is met werk of gezin.  Bovendien is het ook mogelijk om het verkort traject gefaseerd over twee jaar af te werken.  
Download het curriculum ››

 

Ben je al leraar?
Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen.

Waar heb je les?

De opleiding educatieve master in de beeldende en audiovisuele kunsten, met inbegrip van het verkort traject, kan je volgen op de campussen Brussel, Gent en Genk.

Wanneer heb je les?

Het Curriculum is ontworpen op maat van zowel reguliere studenten als zij-instromers. De opleidingsonderdelen die samenvallen met het verkort traject worden aangeboden op een vaste dag(en) in de week (maandag en/of dinsdag naargelang de campus). Op de andere dagen zijn er geen vaste lesmomenten. Op die manier faciliteren we de mogelijkheid om zich tijdens de andere dagen te focussen op de artistieke praktijk en het labo. Voor studenten uit het verkorte traject faciliteren we het combineren van (een deel van) de opleiding met je job. Hou er rekening mee dat inschrijven voor 60 studiepunten in de praktijk betekent dat je een voltijdse opleiding volgt. Leraar worden houdt immers veel meer in dan lessen bijwonen.

Wie zijn je docenten

Je docenten zijn Maïté Baillieul, Grietje Cleys, Seppe De Cubber, Filip De Roeck, Sarah Késenne, Nancy Vansieleghem en Liesbet Verschueren. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier word je begeleid door docenten uit de Audiovisuele en Beeldende Kunsten.

Vragen?

Je bent welkom op onze opencampusdagen (mei), graduationshows (juni) en infodagen (augustus) voor meer info.

Je kan ook mailen met je vragen naar:
educatie.brussel@luca-arts.be
educatie.gent@luca-arts.be
educatie.genk@luca-arts.be

Onderwijspartners

De educatieve master is uitstekend ingebed in een netwerk van stageplaatsen in het onderwijs en in de kunsteducatieve sector. Zo wordt er in de opleiding ook samengewerkt met organisaties als Globa Roma, Bronks, Art Basics, Musica, S.M.A.K., Kaaitheater, Artforum ...  Bovendien worden ook elk jaar stageplaatsen in Zambia en Cambodia ingericht.

Blog: Luca Lerarenopleiding

Nieuws

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by