Inherent aan een relevante fotografische praktijk is de kritische, onderzoekende houding van de maker. Onderzoek is dan ook ingebed in alle niveaus van onze opleiding: vanaf de Bachelor-jaren (in de onderzoeksateliers), over de Master (waar je onder coaching van twee mentoren een academiejaar lang werkt aan een autonoom project), tot en met de doctoraatsopleiding, die zich over meerdere jaren uitstrekt en resulteert in een solotentoonstelling en een geschreven thesis.

Nauw verbonden aan de opleiding Fotografie op LUCA-campus Sint-Lukas Brussel, is de onderzoeksgroep Photography Expanded. Deze initieert projecten, tentoonstellingen, seminaries en congressen, die bepaalde urgente thema’s binnen de fotografie onder de loep nemen. Een fundamenteel onderzoek naar wat het medium fotografie kan doen, hoe haar grenzen worden bevraagd en uitgedaagd in de confrontatie met andere media, en hoe het in de wereld kan interveniëren, is wat de docenten-onderzoekers in de groep verbindt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by