We luisteren naar studenten Muziek!

Op dinsdagavond 12 april 2016 vond van 18 u tot 22 u 30 op campus Lemmens een ontmoeting plaats met een vijftigtal studenten instrument / zang en een twintigtal docenten. Dit gebeurde naar aanleiding van verscheidene kwesties die door de studentenparticipatie waren naar voren gebracht als dringend. De dienst Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg werkte mee aan de opzet en de uitvoering van deze focusgesprekken.  In vier gespreksgroepen van studenten (telkens geleid door een docent zonder beleidsverantwoordelijkheid of door de ombudsdienst) en in een gespreksgroep met docenten (geleid door onze dienst) werden negen thema’s behandeld. Gebreken, tekorten en mogelijke oplossingen werden besproken en geïnventariseerd. Deze thema’s waren gekozen op basis van de belangrijkste verzuchtingen en ongenoegens bij de studenten.  

Op het einde van de avond werden de belangrijkste resultaten van de gesprekken overlopen.

Enkele van de dingen die veelvuldig naar voren kwamen waren:

  • De noodzaak in het curriculum uitdrukkelijk te werken aan lichaamsbewustzijn en lichaamshouding en stressbestendigheid bij de opleiding tot musicus.
  • Aansluitend de vraag om bij de concertprojecten (de werking van de grote ensembles – orkesten, koor ) ook inbreng te krijgen van docenten die als coach bij de instrumentgroepen (pupiters) aanwezig zijn en daardoor van deze projecten meer didactisch vormende projecten te maken dan teveel het concert zelf als doel voorop te stellen.  Dit laatste resulteert immers in fysieke en psychische overbelasting van bepaalde groepen instrumentisten die teveel projecten op korte tijd moeten afwerken naast hun reguliere studieprogramma.

Momenteel werken de coördinatoren van de afstudeerrichting aan de verdere opvolging hiervan, waarbij de dienst Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg zal bijdragen aan de effectieve opvolging.

(28-04-2016)

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by