Onderwijsbeleidsplan 2016-2020 afgerond

Het LUCA-Onderwijsbeleidsplan 2016-2020 is afgerond. Dit plan bevat vier belangrijke beleidslijnen die zijn uitgewerkt in strategische en operationele doelstellingen.

Er is de afgelopen periode hard aan gewerkt op verschillende ‘denkdagen’ met de directie, opleidings- en onderzoekshoofden en hoofden van de ondersteunende diensten. Ook hebben docenten tussentijds kunnen reageren op conceptteksten. Op 2 november 2015 is er een LUCA-Onderwijsbeleidsdag georganiseerd waarop alle personeelsleden en studentenvertegenwoordigers uitgenodigd waren. We hebben, verdeeld in groepen per beleidslijn, verder gewerkt aan het vertalen van de beleidslijnen naar doelstellingen. Alle reacties en voorstellen van die dag zijn verwerkt en voorgelegd aan de Raad van Bestuur die het geheel eind februari 2016 goedkeurde. De teksten zullen binnenkort in een boekje worden opgenomen. Alle doelstellingen zijn in een realistisch en haalbaar tijdpad opgenomen. Wordt vervolgd!

(29-02-2016)

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by