Input vanuit het werkveld en alumni voor Beeldende Kunsten Campus Sint-Lukas Brussel

Op donderdag 9 juni 2016 organiseerde de opleiding Beeldende Kunsten campus Sint-Lukas Brussel in samenwerking met de dienst Kwaliteitszorg en Onderwijsontwikkeling een resonantiedag met het werkveld en alumni. Hierop werden in groepen open thematische gesprekken gevoerd over de opleiding, de  relevantie van en de bekendheid met de speerpunten van elk traject, de relatie van de opleiding met het werkveld, de organisatie en invulling van het curriculum, de rol van het onderzoek in het onderwijs, ... Elke groep bestond uit verschillende vertegenwoordigers van het werkveld, een alumnus,  een student en vier docenten. Het was een boeiende gedachtenuitwisseling die resulteerde in een aantal suggesties en werkpunten, waarmee de opleiding aan de slag kan gaan. De groepen waren Vrije Kunsten, Fotografie, Grafische Vormgeving / Information Design en Beeldverhaal. Nadien werd op een van de zonnige terrassen op de binnenplaats van de campus nagepraat bij een drink.

Deze dag sloot aan bij Strategische Doelstelling “LUCA stemt continu af met het werkveld en de alumni” uit het Onderwijsbeleidsplan 2016-2020 van LUCA. Tevens werd hierbij het actiepunt “Uitbouwen van een sterke resonantiegroep bestaande uit werkveld, alumni en studenten” uit het eigen actieplan van Beeldende Kunsten Brussel voor 2016-17 deels gerealiseerd.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by