Evaluatiedag Productdesign campus C-Mine Genk

Naar jaarlijkse gewoonte hield de opleiding Productdesign van campus C-Mine te Genk aan het einde van het academiejaar op 29 juni 2018 een evaluatiedag met het docententeam. Tijdens de evaluatiedag wordt teruggeblikt en vooruitgekeken naar het komende academiejaar. Als locatie voor de evaluatiedag wordt meestal voor een plek gekozen buiten de campus. De evaluatiedag ging dit jaar door aan het Schulensmeer te Lummen. Zowel binnen, als buiten op het terras, genietend van een zicht op het Schulensmeer werd er vergaderd en overlegd.

In de voormiddag - tijdens de Permanente Onderwijscommissie (POC) – werd er ondermeer teruggeblikt op de gerealiseerde verbeteracties van de opleiding. Het afgelopen academiejaar werd er vooral gewerkt aan het verbeteren van de beoordeling van de ontwerpopdrachten en het optimaliseren van feedback aan studenten. Er werd een evaluatiefiche ontwikkeld gekoppeld aan de bachelor en master competenties. Daarnaast werd een overzicht gemaakt van opleidingsonderdelen en de competenties. Ook de manier van evalueren en feedback geven werd in kaart gebracht. Dit bracht verbeteringen op het niveau van individuele opleidingsonderdelen en de opleiding met zich mee. Er werd ook al vooruitgeblikt op verbeteracties voor het komende academiejaar. De leerlijn onderzoek zal verbeterd worden door de opleidingsonderdelen in deze leerlijn nog beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast werden de mogelijkheden van self- en peerassessment als bron van feedback verkend.

In de namiddag was er de gelegenheid om met collega’s te overleggen. In het curriculum van de opleiding staan de ontwerpmodules centraal. De theorie wordt sterk gekoppeld aan de ontwerpopdrachten, zodat de student de relevantie van bepaalde theoretische inzichten kan koppelen aan zijn ontwerpen. De oever van het Schulensmeer bood een aangename en vruchtbare omgeving om verder af te stemmen en te werken aan kwaliteitsvol onderwijs.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by