Eva Cardon: Nooit meer alleen

Ephameron, Nooit Meer Alleen

 

Eva Cardon

Nooit meer alleen

  • Onderzoekseenheid Intermedia

Dit doctoraatstraject onderzoekt hoe een autobiografisch beeldverhaal artistiek kan worden ingezet zonder beperkt te blijven tot de eigen belevingswereld van de auteur. Het anekdotische krijgt een meer universele uitstraling door fictieve elementen en ervaringen van anderen toe te voegen. Dankzij het inzetten van technisch en narratief experiment en het toepassen van esthetische benaderingen worden vernieuwende creatieve strategieën ontwikkeld. Zo wordt een beeldverhaal gecreëerd rond verschillende aspecten van het moederschap en menselijke relaties die verschuiven na het krijgen van een kind.

  • Promotor: Anneleen Masschelein
  • Copromotor: Tom Lambeens
  • Begeleidingsteam: Judith Vanistendael en Leni Van Goidsenhoven
  • Looptijd: 2015-2021

------------------------------------------------------------------------------

Eva Cardon

Never Alone Again

  • Research unit Intermedia

This PhD project investigates how an autobiographical graphic novel can be conceived without staying limited to the life of an author. By adding fictional elements and experiences of others, the anecdotic becomes more universal yet stays personal and recognizable. New creative stragies are developed through technical and narrative experiments and by applying a painterly approach. A graphic novel is being created on different aspects of motherhood and human relationships that shift after having a child.

  • Supervisor: Anneleen Masschelein
  • Co-supervisor: Tom Lambeens
  • Supervisory Committee: Judith Vanistendael and Leni Van Goidsenhoven
  • Duration: 2015-2021

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by