Een LUCA ticketing- en crowdfundingsplatform voor alumni, studenten en docenten

Vorige maand werd de crowdfundingsactie van de afstudeerrichting Textielontwerp van campus Sint-Lucas Gent afgerond. De afstudeerrichting haalde hiermee 4000 EUR op en financierde onder meer daarmee de deelname van de pas afgestudeerde masters aan de Dutch Design Week. Met deze actie ronden we de testfase af van het ticketing- en crowdfundingsplatform voor LUCA. Vanaf nu staat het platform open voor alle artistieke projecten van studenten, docenten en alumni.

Meer dan een crowdfundingsplatform

Aan het platform is ook een leerlijn verbonden. Wie een project registreert ontvangt nadien op regelmatige basis een mail met tips die ze kunnen gebruiken om hun project succesvoller te maken. Op die manier overladen we de gebruiker niet met informatie bij de start van het project maar bezorgen we hen de informatie wanneer ze die nodig hebben.

Het platform kan trouwens ook gebruikt worden voor ticketing bij een event. De eventorganisatoren vinden in het systeem de gegevens van de personen die zich hebben ingeschreven. Indien het een betalend event is, vinden ze daar ook het geld dat door de deelnemers werd betaald en kunnen ze dat doorstorten naar het rekeningnummer van uw keuze. De deelnemers aan het event krijgen per mail automatisch een ticket toegestuurd.

Een platform voor studenten, docenten en alumni van LUCA 

Niet iedereen kan gebruikmaken van dit platform. Dit platform staat open voor de artistieke en creatieve projecten van onze docenten, studenten en alumni. Een crowdfundingsproject of een event indienen kan via deze link:
www.luca-artoffice.be

Gebruik van het platform kost 6% van je inkomsten (i.e. inclusief de bacaire fee). Dit platform is hiermee het goedkoopste crowdfundingsplatform op de markt. Concreet wil dit zeggen dat een student die 400 euro ophaalt, 376 EUR naar zijn rekening kan overschrijven.

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by