De SALONS: in gesprek met studenten Beeldende Kunsten Gent

De Salons zijn een initiatief van de studentenraad van de opleiding Beeldende Kunsten van campus Sint-Lucas Gent in samenwerking met het opleidingshoofd en de studentenparticipatiecoach.  De Salons hebben tot doel een gesprek over de opleiding op gang  te brengen tussen docenten en studenten. Zo bracht de studentenraad gedurende het voorbije academiejaar een bezoek aan de 9 ateliers. En er was ook een gesprek over de mastersessie en de masterseminaries. De bezoeken werden aangekondigd en de studentenvertegenwoordigers verzamelden op voorhand vragen die tijdens het Salon werden besproken. Dit zorgde voor een vrij spreken. Studenten konden frustraties kwijt, maar kregen ook inzicht in de redenen waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier verlopen. Van elk Salon werd een verslag gemaakt dat werd opgestuurd naar de ateliers. De verslagen functioneren als een spiegel voor de ateliers, maar resoneren ook daarbuiten. Ateliergebonden, maar ook overkoepelende noden worden zichtbaar.

Een aantal vaak terugkomende punten zijn:

  • optimaal kunnen gebruik maken van de atelierruimte
  • behoefte aan meer groepsgesprekken en groepsfeedback
  • meer diversiteit van docenten bijindividuele feedback, meer gastdocenten
  • ruimtegebrek in verschillende ateliers
  • nood aan stille ruimtes – concentratie
  • evaluatie- en werkvormen: veel creatieve opdrachten en interactieve werkvormen
  • theorie en praktijkmodules op atelierdagen – vraag naar langere en aaneensluitende werktijden in het atelier
  • meer extra muros – contacten met het werk- kunstenveld

Deze punten worden voorgelegd op de POC van september met de bedoeling te bespreken hoe er concreet gevolg aan gegeven kan worden.

De Salons worden het volgende academiejaar verder voortgezet. Welke thema’s of opleidingsonderdelen aan de orde zullen zijn, wordt beslist in overleg met de studentenraad die hierin het voortouw neemt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by