De kwaliteit van de opleiding Beeldende vormgeving: een KOPERApport

De professionele bachelor heeft in het najaar van 2017 een KOPERAnalyse door een panel van externe kritische vrienden doorlopen. Het panel, onder leiding van Luc Vandeput (onderwijskundige en gewezen stafmedewerker onderwijsbeleid en coördinator blended learning aan de KHLeuven, expertisedomeinen : e- en blended learning, onderwijstechnologie, curriculum en instructional design) was zeer enthousiast over de opleiding. Een citaat uit het rapport: 'De opleiding is erin geslaagd om op quasi elk kwaliteitskenmerk interessante voorbeelden van praktijk aan te reiken voor het panel, zowel vanuit het gedocumenteerde bronnen- en beleidsmateriaal als uit de gesprekken die ze mochten voeren. Zoals ook mondeling aangegeven heeft de opleiding BBV heel wat troeven, uitwerkingen, praktijken en instrumenten die meer dan de moeite waard zijn en ze kan delen met andere opleidingen binnen LUCA, maar ook daarbuiten.' Het volledige rapport vind je verderop in dit nieuwsitem.

De opleiding heeft voor de domeinen Internationalisering en onderzoek nog 2 updates bezorgd aan het panel omdat de activiteiten op dit vlak nog niet voldoende duidelijk naar voor waren gekomen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by