Beleidsdag Communicatie en Media Design

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Communicatie en Media Design in januari weer haar beleidsdag voor docenten. Communicatie en Media Design is een afstudeerrichting van de master Audiovisuele kunsten op campus C-Mine. Binnen Communicatie- & Media Design kan vanaf het eerste bachelorjaar gekozen worden tussen twee afstudeerprofielen: Interaction Design of Game Design.

Tijdens de beleidsdag werd teruggeblikt op het afgelopen jaar, gediscussieerd en afspraken gemaakt rond actie- en verbeterpunten voor het komende jaar.

Er was een gevuld programma. Na een korte presentatie van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de recente, succesvolle visitatie in 2015, werden de bevindingen uit het studentenoverleg gepresenteerd. Aan docenten werd ter voorbereiding van de beleidsdag gevraagd hun input te geven door het formuleren van een hamvraag, hun bezorgdheden en de keepers. Ook deze input werd gepresenteerd.

Naar aanleiding van al deze input werd er tijdens de beleidsdag rond 5 thema’s gediscussieerd:

  • De zichtbaarheid van de opleiding,
  • Het scherper stellen van het profiel van Interaction design,
  • Het curriculum van Game design in functie van brede, thematische modules
  • Het schakelprogramma CMD
  • De masterproef

De discussies leidden tot concrete actiepunten. Deze actiepunten vonden uiteindelijk hun weerslag in het jaarlijkse actieplan van de opleiding, dat LUCA School of Arts van haar opleidingen vraagt.

(19-04-2016)

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by