40 jaar Sint-Lukasgalerie

De Sint-Lukasgalerie startte in 1979 in wat toen nog de Hogeschool Sint-Lukas Brussel was. De kleinschalige tentoonstellingsruimte groeide uit tot een begrip in de Brusselse en Vlaamse kunstwereld. Tal van ondertussen grote namen uit de kunstwereld stelden er tentoon.

Sinds haar ontstaan kan de Sint-Lukasgalerie bogen op een aardig palmares van tentoonstellingen en tijdschriften. Georges Adéagbo, Rodney Graham, Nedko Solakov, Richard Billingham, Inka Essenhigh, Nathalie Djurberg en Honoré d’O zijn maar enkele voorbeelden. De werking richt zich tot een zo breed mogelijk kunstpubliek, maar we streven een bijzondere band na met het publiek van de Hogeschool. Daartoe worden geregeld gallery talks, workshops en andere vormen van samenwerking tussen studenten en kunstenaars georganiseerd. Een aantal beloftevolle oud-studenten kon in een vroeg stadium in de galerie tentoon stellen. We toonden onder andere Virginie Bailly, Jan De Cock, Geert Goiris, Hans Op de Beeck, Gert Robijns, Richard Venlet, Gert Verhoeven en Heidi Voet.

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag organiseert de galerie een programma met tentoonstellingen, een publicatie, lezingen, performances, etc.

Om dit heuglijk feit met de nodige uitstraling te kunnen vieren vragen we aan u om een bijdrage te leveren. Niets moet, alles kan. Bovendien kan uw gift heel wat moois opleveren, zoals een werk van Honoré d’O, Joëlle Dubois of Geert Goiris.

Momenteel neemt Joris Van de Moortel de galerieruimte in met ‘Guitare Préparée’, een solotentoonstelling waarbij het extatische moment van de performance centraal staat, een levende klanksculptuur vol gemeenschapsgevoel en toevalsfactoren zoals de aanwezigheid van meerdere soorten vogels. Meer info >>

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by