Muziektherapeuten worden in de eerste plaats opgeleid tot professionele muzikanten. De inbedding van de opleiding in de muziekhogeschool garandeert dat de kandidaten hun muzikale vaardigheden ten volle kunnen ontwikkelen onder leiding van uitmuntende musici zodat hun competenties in overeenstemming zijn met de hoge eisen die gesteld worden aan een ‘master in de muziek’.

De therapeutische en wetenschappelijke vorming verloopt op twee niveaus: de studenten volgen een pakket psychologische en psychiatrische vakken aan de universiteit en de klinische stage vindt plaats binnen het academische kader van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. De muziektherapeutische dienst van het UPC begeleidt de kandidaten gedurende het laatste jaar van hun vorming en staat er borg voor dat de therapeutische opleiding conform de criteria voor een psychotherapeutische scholing is. Tegelijkertijd worden de studenten ondersteund in het opzetten en uitwerken van wetenschappelijk onderzoek.

De gediplomeerde Master in Muziektherapie is werkzaam in psychiatrische centra en instituten voor gehandicapten. Sommige muziektherapeuten bouwen tevens een zelfstandige muziektherapeutische praktijk uit.

Meer: muziektherapie.lemmens@luca-arts.be

Studieopbouw

Studieopbouw

De vijfjarige opleiding start in de eerste twee jaar met een brede algemene muzikale vorming. Naast deze muzikale vakken worden muziektherapeutische, psychiatrische en psychotherapeutische opleidingsonderdelen in het curriculum opgenomen. Met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling starten de studenten vanaf het derde jaar met een eigen psychotherapie en een muziektherapeutische ervaring in groep. In de vijf instrumentvakken (piano, gitaar, percussie, stem en een vrij te kiezen melodisch instrument) wordt de nadruk vooral gelegd op muzikale improvisatie.

Het tweede masterjaar wordt vrijwel volledig in beslag genomen door een klinische stage. De muziektherapeutische vaardigheden worden procesmatig ontwikkeld en men leert samen te werken in een multidisciplinair team. Alle activiteiten gebeuren onder persoonlijke begeleiding van ervaren klinische supervisors.

Op die manier realiseert de opleiding een unieke synthese tussen artistiek en therapeutisch professionalisme. Alle opleidingsonderdelen worden getoetst op hun relevantie binnen het geheel waarin muziek, psychotherapie en wetenschap harmonisch met elkaar worden verweven.

 

 

 

Opencampusdag

Jaarlijks gooit onze campus haar deuren open voor het grote publiek. De hele dag zijn er doorlopend muziek- en theateroptredens en infosessies. Er zijn monologen en theaterstukken, kamermuziek- en saxofoonensembles, percussie- en hamronieorkesten, big bands, koren en een operaklas. Stip 1 mei nu maar al aan in je agenda. Tot dan!

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by