Blog: MUV

Stedelijke mobiliteit

Maak steden spelenderwijs duurzamer 

MUV staat voor “Mobility Urban Values” en is een Research and Innovation Action gefinancierd door de Europese Commissie

De komende drie jaar onderzoekt LUCA School of Arts, samen met 13 partners uit 8 verschillende Europese landen, hoe ze de stedelijke mobiliteit kunnen verbeteren. Een combinatie van gedragsveranderingstechnieken, nieuwe technologieën en designstrategieën zal resulteren in MUV’s open innovatieve oplossing.

Gebruikers, bewoners en belanghebbenden worden intens betrokken in een iteratief co-creatieproces dat zal uitmonden in pilootprojecten in zes verschillende Europese stadswijken in Amsterdam, Barcelona, Fundao, Muide/Meulestede in de oude haven van Gent, Helsinki en Palermo.

Via een game worden bewoners aangemoedigd tot meer duurzame verplaatsingen binnen de stad. Bewoners uit deze verschillende wijken verspreid over Europa testen verschillende speldynamieken. De MUV app registreert de dagelijkse verplaatsing van de bewoners en geeft punten wanneer ze een duurzame gedragskeuze detecteert. De punten kunnen bij lokale handelaars worden ingeruild. De handelaars halen op hun beurt voordeel uit o.a. de advertenties op het MUV platform.

De verzamelde data wordt opengesteld. Overheden kunnen deze data gebruiken om planningsprocessen te optimaliseren en nieuwe diensten te ontwerpen die de leefbaarheid van steden verbetert.

In de plaats van te focussen op stedelijke infrastructuur, wil MUV zich concentreren op een verschuiving naar meer duurzame en gezonde mobiliteitskeuzes door op een positieve manier gemeenschappen, lokale handelaars, beleidsmakers en open data enthousiastelingen te engageren.

Blijf op de hoogte van MUV2020, schrijf je in voor 'MUV: The next level'.  Hierdoor krijg je gratis 4X per jaar de Engelstalige nieuwsbrief in je mailbox. 

Onderzoekers: Ingwio D'Hespeel - Inge Ferwerda - Karen Soens
Looptijd: 01/06/2017-01/06/2020
Contact: ingwio.dhespeel@luca-arts.be 

____________

 

Improving cities’ sustainability with MUV Horizon 2020 project

MUV stands for “Mobility Urban Values” and it is a Research and Innovation Action funded by the European Commission under the call MG-4.5-2016 managed by the Executive agency INEA.

14 partners from 8 different European countries will conduct a research aimed at improving urban mobility through an entirely novel approach that fosters citizens to improve commuting habits through a game.

The MUV app will track people’s daily routes and assign points for green behaviors.

Urban commuters, from a set of diverse urban neighborhoods spread across Europe, will test different game dynamics and their achievements will be rewarded by a network of local businesses that will benefit from the advertising provided by the MUV platform.

Mobility data gathered through the mobile app and environmental data collected by a network of monitoring stations, both released as Open Data, will allow policymakers to enhance planning processes and build new services to improve cities’ quality of life in a more effective way.

MUV solution will thus result from the combination of behavioral change techniques, new technologies and design approaches. It will be open, co-created with a strong learning community of users and stakeholders and piloted in six different European neighborhoods in Amsterdam, Barcelona, Fundao, Muide/Meulestede in the harbor of Ghent, Helsinki and Palermo.

Rather than focus on urban infrastructures, MUV promotes a shift towards more sustainable and healthy mobility choices by engaging in a positive way local communities, local businesses, policymakers and opendata enthusiasts.

Subscribe to 'MUV, the next level'. You receive the digital newsletter 4 times a year.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by