Music Education & Therapy

De exploratie van specifieke speelwijzen in muzikaal samenspel in relatie tot psychopathologie
Meer informatie

De onderzoeksgroep Music Education & Therapy bundelt onderzoek binnen muziekpedagogiek en –therapie. Centraal staat een praktijkgerichte aanpak met het oog op de uitbouw van een ‘‘evidence-based practice’’ in beide domeinen.

Het eerste domein behelst muziekpedagogisch onderzoek in formele, non-formele en informele educatieve contexten met een uitgesproken aandacht voor muzikale leerprocessen, instructietechnieken, “reflective teaching” en muzikale leeromgevingen.

Het tweede domein behelst muziektherapeutisch onderzoek in klinische en ambulante kinder-, volwassenen- en ouderenpsychiatrie, met een uitgesproken aandacht voor effecten van muzikale improvisaties, muzikale en therapeutische processen, muziektherapeutische interventies en specifieke therapeutische fenomenen en hun effecten.

De onderzoeksgroep werkt nauw samen met diverse andere onderzoeksgroepen binnen de KU Leuven en is ingebed in een internationaal netwerk.

Onderzoekers

Tine Castelein, Anke Coomans, Jos De Backer, Thomas De Baets, Katrien Foubert en Martin Valcke.

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by