Mediated Environments

De onderzoeksgroep Mediated Environments verwijst initieel naar een breed en dynamisch veld, met een verscheidenheid aan specifieke disciplines en beroepen (beeldend kunstenaar, filmmaker, architect, grafisch vormgever, digitaal kunstenaar,...). De term refereert tegelijk aan beroepen en praktijken in zowel de cultuur- en media-industrie (film, grafische vormgeving, televisie, computergame) als in de kunstwereld (bijvoorbeeld via de conceptuele relaties die de experimentele film, de videokunst en de netkunst vaak onderhouden met de beeldende kunsten).

Deze concepten kenmerken uiteindelijk niet alleen het artistiek gebruik van de computer, maar van elk ander medium. Mediated Environments beperkt zich dus niet tot louter “nieuwe media”. Bovendien creëert de ontwikkeling van nieuwe (digitale) technologieën ook nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe audiovisuele beeldvormen, voor het toepassen van andere werkmethoden en voor het experimenteren met nieuwe productie- en distributiekanalen.

In de onderzoeksgroep Mediated Environments krijgt dit multidisciplinair karakter van de hedendaagse kunstproductie een interdisciplinaire invulling. Met andere woorden, de beeldende kunstenaar of vormgever maakt soms video, soms conceptueel werk, dan weer een boek of een webproject.

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Mediated Environments richt zich specifiek op twee thema’s, namelijk mediakunst en geluidskunst en artistieke cartografie/mapping.

Onderzoekers

Boris Debackere, Steven Devleminck, Johan Van Looveren, Marnix Rummens, Lotte Van den Audenaeren en Klaas Verpoest.

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by