Matter & Image

De onderzoeksgroep benadert de relatie tussen materie en beeld zowel vanuit artistiek of ontwerpend onderzoek in de kunsten als vanuit theoretisch, filosofisch, cultuur- en kunsthistorisch, sociologisch, antropologisch, ecologisch en materiaal-technisch onderzoek en reflectie. Het onderzoeksdomein wordt breed opgevat, gaande van een focus op de realiteit van materialen die tot een beeld leiden, tot conceptuele en filosofische denkpistes, en dit voor zowel autonome beeldende kunst als meer toegepaste kunst en design.

Onderzoeksvragen zijn onder meer: hoe definieert het theoretische discours de verhouding tussen materie en beeld, tussen maken en denken? Wat zijn interessante mogelijkheden in de relatie concept-materialiteit? In welke mate kan materie zichzelf tot beeld vormen en kan haar relatieve autonomie het artistiek of ontwerpend onderzoek sturen? Welke rol spelen materiaal, techniek, ambacht, traditie en context in de ontwikkeling van een artistieke werkmethode (ook in historisch perspectief) en van betekenisvolle kunst? Wat is de culturele betekenis van bepaalde materiële tradities?

Onderzoekers:

Lut Pil, Anja Veirman, Anne Ausloos, Carina Diepens en Sylvie Vandenhoucke.

Blog: Matter & Image

Onderzoekers

Onderzoeksprojecten

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by