In de masterstudie wordt het aanbod verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en begeleidt de docent je in jouw zoektocht naar een persoonlijke stijl. Gedurende de volledige opleiding gaat ook veel aandacht naar uitvoering: individuele lessen piano richten zich onder meer op improvisatie en je musiceert en zingt actief in groep.

Diverse projecten zoals masterclasses, workshops en ontmoetingen met toonaangevende componisten naast een academische omkadering ondersteunen jouw persoonlijke creatieve ontwikkeling en leren je reflecteren in dialoog met de actuele maatschappelijke context.

De masterproef is jouw finale uitdaging. In een evenwichtig uitgebouwd portfolio van deels uit te voeren werken toon je als componist jouw creatieve realisaties. In een scriptie belicht je de achtergronden ervan.

Je kan daarnaast ook terecht in het traject van de Educatieve master Muziek en Podiumkunsten. Naast je verdere ontwikkeling als muzikant, bereid je je hier voor op een toekomst als kunsteducator met lesbevoegdheid in het leerplicht- en deeltijds kunstonderwijs. Je kan deze opleiding ook in een verkort traject van 60 ECTS aansluitend op je masteropleiding volgen.

Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek
Masteropleiding Muziek

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by